Apdares darbu strādnieks


Apdares darbu strādnieks - būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi. Spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida apmetumu, flīzējumu, krāsojumu, tapsējumu un grīdas klājumu ierīkošanai uz dažādām virsmām – gan jaunbūvē, gan remonta darbos, pārzinot un ievērojot darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības.

Mācību ilgums: 640 stundas

Iegūstamais dokuments: Profesionālā kvalifikācijas apliecība


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.


*integrēta vides aizsardzība, pirmā palīdzība un darba likumdošana.

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvniecības nozares 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Apdares darbu strādnieks” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Komercdarbības nodaļa (Autoremonts, Būvniecība, Kokapstrāde)
Tālrunis: 28606877, 27898006 Adrese: Meža iela 7, 4. st., Rīga E-pasts: komercdarbiba@buts.lv
Norises laiks: 05.06.2020

Jūsu ieguvumi:

- Sagatavot darba vietu apmešanas darbiem;
- Izsvērt vai nolīmeņot apdares virsmas;
- Sagatavot pamatnes dekoratīvā apmetuma ierīkošanai;
- Sagatavot darba vietu flīzēšanas darbiem;
- Sagatavot darba vietu krāsošanas darbiem;
- Sagatavot darba vietu grīdu ieklāšanai;
- Sagatavot pamatnes izlīdzinošo materiālu ieklāšanai;