Rokas lokmetinātājs (MMA)


Rokas lokmetinātājs (MMA) veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas. Rokas lokmetinātājs (MMA) atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas, veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus.
Rokas lokmetinātājs (MMA) strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbības nodrošināšanai jāveic rokas lokmetināšanas darbi.
Saīsinājums MMA atvasināts no angļu valodas “manual metal arc” un tulkojumā nozīmē “rokas lokmetināšana”.

Piedāvājam sagatavot speciālistus starptautiska metinātāja sertifikāta iegūšanai (atbilstoši vienota Eiropas standarta EN ISO 9606 prasībām), kas metinātājam dod tiesības metināt un sekmīgi konkurēt darba tirgū, strādājot Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē.

Mācību ilgums: 480 stundas (3 mēneši)
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
Praktiskās mācības:
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*Integrēta profesionālā terminoloģija valsts un angļu valodā

MMA rokas loka metināšanas priekšrocības:
  • Kvalitatīva metināšanas procesa nodrošināšana nelabvēlīgos apstākļos (liels vējš, netīrs vai sarūsējis metāls);
  • Plaši pielietots metināšanas veids remontdarbos vai montāžas darbos celtniecībā un lauksaimniecībā.


Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot metālapstrādes nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Rokas lokmetinātājs (MMA)” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Metināšanas, sanitārtehnikas, vēdināšanas un kondicionēšanas nodaļa
Tālrunis: 27898016, 27898031 Adrese: Meža iela 7, Rīga E-pasts: metalapstrade@buts.lv
Norises laiks: 27.09.2020

Jūsu ieguvumi: