Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2)


A2 līmenī (pamata līmenis) ir piemērots iesācējiem. Šajā līmenī valodas apguvējs sāk izmantot valodu sociālo funkciju un komunikatīvās darbības īstenošanai. Prot saziņā lietot vienkāršas pieklājības formas, prot apjautāties par saziņas partnera sajūtām un emocionālo stāvokli, uzzināt jaunumus un iegūt citu informāciju, uzdot jautājumus un atbildēt uz jautājumiem par dažādiem tematiem, tiek pilnveidota prasme veidot sarunu, tiek apgūta prasme lietot valodu ceļojuma laikā.

Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

  1. Prieks iepazīties! 
  2. Es, dzīvesvieta, ģimene. 
  3. Mana ikdiena.
  4. Iepirkšanās un pakalpojumi. 
  5. Brīvais laiks. 
  6. Esi vesels! 
  7. Izglītība un darbs. 
  8. Latvija

Kursa mērķis:

Izglītības procesā attīstīt klausīšanās, lasīšanas, mutvārdu un rakstveida valodas prasmes savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai zināmās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā, uzturēt vēlmi apzināti kopt valodu. Paaugstināt valodas prasmi līdz A2 līmenim.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Daugavpils filiāle
Tālrunis: 29278522, 27898025 Adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils E-pasts: daugavpils@buts.lv
Norises laiks: 20.10.2023
Krāslava
Tālrunis: 29278522, 27898025 Adrese: Rīgas iela 26, Krāslava (Krāslavas kultūras nams) E-pasts: daugavpils@buts.lv
Norises laiks: 20.10.2023
Dagda
Tālrunis: 29278522, 27898025 E-pasts: daugavpils@buts.lv
Norises laiks: 20.10.2023
Daugavpils filiāle
Tālrunis: 29278522, 27898025 Adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils E-pasts: daugavpils@buts.lv
Norises laiks: 27.10.2023
Krāslava
Tālrunis: 29278522, 27898025 Adrese: Rīgas iela 26, Krāslava (Krāslavas kultūras nams) E-pasts: daugavpils@buts.lv
Norises laiks: 27.10.2023
Dagda
Tālrunis: 29278522, 27898025 E-pasts: daugavpils@buts.lv
Norises laiks: 27.10.2023
Liepājas filiāle
Tālrunis: 27898042, 26634173 Adrese: Kungu iela 9, Liepāja E-pasts: liepaja@buts.lv
Norises laiks: 16.10.2023
Jelgavas filiāle
Tālrunis: 27898039, 27898024, 29570789, 27898029 Adrese: Jāņa iela 4, Jelgava E-pasts: jelgava@buts.lv
Norises laiks: 17.10.2023

Jūsu ieguvumi: