Praktiskā grāmatvedība bez priekšzināšanām


Savu nākotni vēlies saistīt ar grāmatveža profesiju? Tad kurss “Praktiskā grāmatvedība bez priekšzināšanām” ir paredzēts tieši Tev! Šajā kursā iemācīsies kā profesionāli veikt grāmatveža amata pienākumus, izprast atšķirību starp ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumus sniedzošu uzņēmumu komercdarbību, pieņemt atbilstošus lēmumus dažādās finansu situācijās, prast sastādīt gada pārskatu saimnieciskā uzņēmumā. 

Mācību ilgums: 160 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Finanšu un vadības grāmatvedība 

Nodokļu sistēma Latvijas Republikā 

Datorizētā grāmatvedība 
Noslēguma pārbaudījums

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā attīstīt prasmes patstāvīgi veikt grāmatveža amata pienākumus un funkcijas.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: