Dokumentu un arhīva pārvaldība


Tev ir nepieciešamas pamatzināšanas par dokumentu pārvaldību: sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt un nosūtīt dokumentus, veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot dokumenta atvasinājumus, pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sazināties ar klientiem, uzņēmuma darbiniekiem un izmantot informāciju tehnoloģijas, tad kurss “Dokumentu un arhīva pārvaldība” ir paredzēts tieši Tev! 

Mācību ilgums: 160 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Dokumentu un arhīva pārvaldība 
Saskarsme 
Noslēguma pārbaudījums

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā apgūt zināšanas un prasmes par dokumentu pārvaldību, veikt dokumentu izstrādāšanu, reģistrēšanu, uzskaiti, sadali, nosūtīšanu, veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot oriģināla atvasinājumus, kā arī atbildēt uz korespondencēm un sazināties ar klientiem savas kompetences ietvaros izmantot datortehniku un citus tehniskos līdzekļus.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Ventspils filiāle
Tālrunis: 29161907, 27898048 Adrese: Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs, Ventspils E-pasts: ventspils@buts.lv
Norises laiks: 14.08.2021
Pasniedzējs: I.Goldmane

Jūsu ieguvumi: