Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi. Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos


Šajā programmā apgūsiet pamata zināšanas elektroenerģētikas nozares speciālistam, kā arī elektrotehniķa specialitātes būtību, ņemot vērā šīs nozares īpatnības, spēju risināt problēmas elektrotehniķa darbā, ievērojot tā darba specifiku, vides riskus un drošības faktorus. 


Mācību ilgums: 92 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:


Kursa mērķis:

Attīstīt izglītojamo spējas elektrotehniķa pienākumu veikšanai, veidot izpratni par elektroenerģētikas nozari, papildināt zināšanas par darba aizsardzības organizatorisko un tehnisko pasākumu nepieciešamību darbam elektroietaisēs, drošības tehniku un rīcību ārkārtas situācijās.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi:

Spēsi: