background
Apmācība strādājošiem

Nodarbināto profesionālā pilnveide mācību centrā "BUTS"! 

Mācību centrs "BUTS" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Projekta 7. kārtas ietvaros akreditētā mācību centrā “BUTS” tiek īstenotas izglītības programmas, kur strādājošajiem būs iespēja iegūt jaunas prasmes, citu profesiju vai pārkvalificēties. 


Pieteikšanās ir noslēgusies.


PAR PROJEKTU

 1. “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais 2 reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas. 
 2. Projekta īstenošanas paredzētais laiks ir līdz 2023. gada 31.decembrim.


PIETEIKŠANĀS NOSACĪJUMI

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē): 
 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un oficiāli atrodas darba attiecībās. 

Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp: 

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei; 
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.


MĀCĪBU PROGRAMMAS


RĪGA

AIZKRAUKLE

ALŪKSNE

BALVI

BAUSKA

CĒSIS

DAUGAVPILS

GULBENE

JELGAVA

JĒKABPILS

KRĀSLAVA

KULDĪGA

LIEPĀJA

LĪVĀNI

LUDZA

MADONA

PREIĻI

RĒZEKNE

SALDUS

TALSI

VALKA

VALMIERA


VENTSPILSBūvniecība

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
ĒKU BŪVTEHNIĶIS 960 77,47 1549,40
ĒKU BŪVTEHNIĶIS (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 960 77,47 1549,40
NAMU PĀRZINIS 960 61,00 1220,00
BETONĒTĀJS 640 50,80 1016,00
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU MONTĒTĀJS 640 50,80 1016,00
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU MONTĒTĀJS (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 640 50,80 1016,00

*mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
DĀRZA AINAVU PLĀNOŠANA 160 59,60 596,00
AUTOMATIZĒTO SILTUMTĪKLU APKALPOŠANA 160 50,80 508,00
AUTOMATIZĒTO SILTUMTĪKLU APKALPOŠANA (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 160 50,80 508,00
ĒKU SILTINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA 160 50,80 508,00
ĒKU SILTINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 160 50,80 508,00
JUMTA SEGUMA IERĪKOŠANA AR PROFILĒTĀ METĀLA LOKSNĒM 160 50,80 508,00
TĀMJU SASTĀDĪŠANA BŪVNIECĪBĀ IZMANTOJOT DIGITĀLOS RĪKUS 160 50,80 508,00
VENTILĀCIJAS, APKURES UN GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMU APKALPOŠANA 160 50,80 508,00
VENTILĀCIJAS, APKURES UN GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMU APKALPOŠANA
(DAĻĒJI KLĀTIENĒ)
160 50,80 508,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


MODUĻU UN MODUĻU KOPU PROGRAMMAS MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
BŪVDARBU DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA UN PLĀNOŠANA 84 36,00 360,00
BETONĒŠANA UN MŪRĒŠANA:
   1. Sienu mūrēšana - 36 stundas;
   2. Betonēšanas pamati - 28 stundas.
64 28,80 288,00
ĢEODĒZISKO DARBU IZPILDE  56 25,20 252,00
TEHNISKO ZĪMĒJUMU UN SKIČU IZSTRĀDE  36 16,20 162,00
VIRSZEMES UN PAZEMES ŪDEŅU NOVADES SISTĒMU IERĪKOŠANA 36 16,20 162,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.Drukas un mediju tehnoloģijas

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
FOTOGRAFĒŠANA UN DIGITĀLĀ FOTOGRĀFIJU APSTRĀDE 160 47,60 476,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
DATORSISTĒMU TEHNIĶIS 960 78,08 1561,60
DATORSISTĒMU TEHNIĶIS (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 960 78,08 1561,60

*mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
AGILE PROJEKTU VADĪBA 160 40,00 400,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.Enerģētika

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
ELEKTROTEHNIĶIS 960 73,81 1476,20
ELEKTROTEHNIĶIS (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 960 73,81 1476,20
ELEKTROMONTIERIS 640 48,40 968,00
ELEKTROMONTIERIS (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 640 48,40 968,00

*mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
MEHATRONIKAS PAMATI 160 54,00 540,00
ĒKU AUTOMATIZĀCIJA, KNX SISTĒMAS 160 48,40 484,00
ĒKU IEKŠĒJO ELEKTROTĪKLU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA 160 48,40 484,00
KONTROLLERU, MIKROKONTROLLERU UN MIKROPROCESORU SISTĒMU PROGRAMMĒŠANA 160 48,40 484,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


MODUĻU UN MODUĻU KOPU PROGRAMMAS
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
ENERGOSISTĒMAS ABC. NORMAS ELEKTROIETAIŠU IZBŪVEI UN EKSPLUATĀCIJAI:
   1. Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi - 46 stundas;
   2. Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos - 46 stundas.
92 41,40 414,00
ĀRĒJO UN IEKŠĒJO ELEKTROTĪKLU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA:
   1. Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija - 38 stundas;
   2. Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija - 37 stundas.
75 33,75 337,50
ELEKTROTEHNIKAS PAMATI UN ELEKTRISKIE MĒRĪJUMI 70 31,50 315,00
ELEKTROMONTĀŽAS LOĢISTIKA, SHĒMAS UN DOKUMENTĀCIJA:
   1. Elektrotehniskā dokumentācija - 28 stundas;
   2. Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem - 28 stundas.
56 25,20 252,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.Kokrūpniecība

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
KOKGRIEŠANA UN KOKGRIEZUMU RESTAURĀCIJA 160 58,00 580,00
KOKGRIEŠANA UN KOKGRIEZUMU RESTAURĀCIJA (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 160 58,00 580,00
MĒBEĻU RESTAURĀCIJA 160 57,20 572,00
MĒBEĻU RESTAURĀCIJA (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 160 57,20 572,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG/135) 480 87,00 1740,00
LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG/135)
(DAĻĒJI KLĀTIENĒ)
480 87,00 1740,00
LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG/131) 480 87,00 1740,00
LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG/131)
(DAĻĒJI KLĀTIENĒ)
480 87,00 1740,00
LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG/141) 480 87,00 1740,00
LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG/141)
(DAĻĒJI KLĀTIENĒ)
480 87,00 1740,00
METĀLAPSTRĀDE (ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA/111)) (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 480 87,00 1740,00
ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA/111) 480 87,00 1740,00

*mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG) 160 116,00 1160,00
LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG) (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 160 116,00 1160,00
LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG) 160 116,00 1160,00
LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG) (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 160 116,00 1160,00
LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG) 160 116,00 1160,00
LOKMETINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG) (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 160 116,00 1160,00
ROKAS LOKMETINĀŠANAS (MMA) TEHNOLOĢIJA 160 116,00 1160,00
ROKAS LOKMETINĀŠANAS (MMA) TEHNOLOĢIJA (DAĻĒJI KLĀTIENĒ) 160 116,00 1160,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.Transports un loģistika

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
LOĢISTIKAS DARBINIEKS 960 61,00 1220,00

*mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


MODUĻU UN MODUĻU KOPU PROGRAMMAS
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
TRANSPORTA UN SADALES LOĢISTIKAS PAMATPROCESI:
   1. Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi - 94 stundas;
   2. Sadales loģistika - 93 stundas.
187 72,00 720,00
NOLIKTAVU LOĢISTIKA:
   1. Kravu apstrāde - 46 stundas;
   2. Noliktavas uzskaite un apsekošana - 46 stundas;
   3. Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā - 46 stundas.
138 62,10 621,00
MARŠRUTU PLĀNOŠANA KRAVU PĀRVADĀJUMOS 73 32,85 328,50
TRANSPORTĒŠANAS PROCESA DOKUMENTU APRITES ORGANIZĒŠANA 73 32,85 328,50
KRAVU TRANSPORTĒŠANAS PROCESA UZRAUDZĪBA UN DATU ANALĪZE 32 14,40 144,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
LIETVEDIS 640 40,00 800,00

*mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 160 40,00 400,00
DIGITĀLAIS MĀRKETINGS 160 40,00 400,00
DIGITĀLAS PRASMES PERSONĀLVADĪBĀ 160 40,00 400,00
DIGITĀLĀ BIROJA DARBA VADĪBA 160 40,00 400,00
DIGITĀLĀS GRĀMATVEDĪBAS DATORPROGRAMMAS PAMATI 160 40,00 400,00
DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBA 160 40,00 400,00
E-BIZNESA PROCESU VADĪBA 160 40,00 400,00
GOOGLE ADWORDS REKLĀMA UN DIGITĀLĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA 160 40,00 400,00
KVALITĀTES VADĪBA 160 40,00 400,00
NO IDEJAS LĪDZ UZŅĒMUMAM 160 40,00 400,00
PRAKTISKĀ GRĀMATVEDĪBA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM 160 40,00 400,00
PROJEKTU VADĪBA 160 40,00 400,00
VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA 160 40,00 400,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.ATTĀLINĀTĀS APMĀCĪBU PROGRAMMAS

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5% / 10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)

LOĢISTIKAS DARBINIEKS

960

61,00

1220,00

NAMU PĀRZINIS

960

61,00

1220,00

LIETVEDIS

640

40,00

800,00

TRANSPORTA UN SADALES LOĢISTIKAS PAMATPROCESI:
   1. Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi - 94 stundas;
   2. Sadales loģistika - 93 stundas.

187

72,00

720,00

DĀRZA AINAVU PLĀNOŠANA

160

59,60

596,00

TĀMJU SASTĀDĪŠANA BŪVNIECĪBĀ IZMANTOJOT DIGITĀLOS RĪKUS

160

50,80

508,00

FOTOGRAFĒŠANA UN DIGITĀLĀ FOTOGRĀFIJU APSTRĀDE

160

47,60

476,00

AGILE PROJEKTU VADĪBA

160

40,00

400,00

DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

160

40,00

400,00

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

160

40,00

400,00

DIGITĀLAS PRASMES PERSONĀLVADĪBĀ

160

40,00

400,00

DIGITĀLĀ BIROJA DARBA VADĪBA

160

40,00

400,00

DIGITĀLĀS GRĀMATVEDĪBAS DATORPROGRAMMAS PAMATI

160

40,00

400,00

DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBA

160

40,00

400,00

E-BIZNESA PROCESU VADĪBA

160

40,00

400,00

GOOGLE ADWORDS REKLĀMA UN DIGITĀLĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA

160

40,00

400,00

KVALITĀTES VADĪBA

160

40,00

400,00

NO IDEJAS LĪDZ UZŅĒMUMAM

160

40,00

400,00

PRAKTISKĀ GRĀMATVEDĪBA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM

160

40,00

400,00

PROJEKTU VADĪBA

160

40,00

400,00

VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA

160

40,00

400,00

NOLIKTAVU LOĢISTIKA:
   1. Kravu apstrāde - 46 stundas;
   2. Noliktavas uzskaite un apsekošana - 46 stundas;
   3. Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā - 46 stundas.

138

62,10

621,00

ENERGOSISTĒMAS ABC. NORMAS ELEKTROIETAIŠU IZBŪVEI UN EKSPLUATĀCIJAI:
   1. Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi - 46 stundas;
   2. Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos - 46 stundas.

92

41,40

414,00

BŪVDARBU DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA UN PLĀNOŠANA

84

36,00

360,00

MARŠRUTU PLĀNOŠANA KRAVU PĀRVADĀJUMOS

73

32,85

328,50

TRANSPORTĒŠANAS PROCESA DOKUMENTU APRITES ORGANIZĒŠANA

73

32,85

328,50

ELEKTROTEHNIKAS PAMATI UN ELEKTRISKIE MĒRĪJUMI

70

31,50

315,00

ELEKTROMONTĀŽAS LOĢISTIKA, SHĒMAS UN DOKUMENTĀCIJA:
    1. Elektrotehniskā dokumentācija - 28 stundas;
    2. Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem - 28 stundas

56

25,20

252,00

TEHNISKO ZĪMĒJUMU UN SKIČU IZSTRĀDE

36

16,20

162,00

KRAVU TRANSPORTĒŠANAS PROCESA UZRAUDZĪBA UN DATU ANALĪZE

32

14,40

144,00

*mācību maksu 95% / 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% / 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


RĪGA

AIZKRAUKLE

ALŪKSNE

BALVI

BAUSKA

CĒSIS

DAUGAVPILS

GULBENE

JELGAVA

JĒKABPILS

KRĀSLAVA

KULDĪGA

LIEPĀJA

LĪVĀNI

LUDZA

MADONA

PREIĻI

RĒZEKNE

SALDUS

TALSI

VALKA

VALMIERA


VENTSPILSATBALSTS AMPMĀCĪBĀS PROJEKTA IETVAROS

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, un 95% apmērā mācību maksa tiek segta profesionālās tālākizglītības programmas apguvei. Attiecīgi 5-10% ir strādājošā līdzmaksājums. 

Pieejamais papildus atbalsts: 

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās; 
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti; 
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu;
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).


 

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Pieteikšanās notiek no 2022. gada 27. janvāra līdz 24 .februārim, piesakoties tiešsaistē vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu un autentificējoties ar ibanku, eID vai eParakstu. 

Ja nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, tad noformē savu pieteikumu mācībām klātienē

 • Valsts izglītības attīstības aģentūrā: Rīgā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, tālrunis vizītes pieteikšanai: 67854769 
 • kādā no 34 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora; kontaktinformācija vizītes pieteikšanai šeit


SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv


PAPILDUS INFORMĀCIJA 

Par projekta īstenošanu Mācību centrā “BUTS” atbildīgā persona:
Ingus Zitmanis
direktora vietnieks (izglītības j.)
e-pasts: ingus.zitmanis@buts.lv
tālrunis: 29471173


PROJEKTA AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Tiks publicēta vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv, Mācību centra “BUTS” mājas lapā un sociālajos tīklos Facebook un Instagram.


PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PAMATS 


Informācija atjaunota 27.01.2022.