background
Neformālā izglītība

Neformālā apmācība paredzēta izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu viņu konkurētspēju darba tirgū.

Apmācības ilgums ir no 60 līdz 159 stundām atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Izglītības programmas apguves rezultātā izglītojamais saņem mācību centra „BUTS” sertifikātu.

Neformālās apmācības programmas apgūst klātienē.


Kā rīkoties?

1. NVA filiāle izsniedz bezdarbniekam apmācību kuponu izvēlētās neformālās izglītības programmas apguvei. Informējam, ka viens no priekšnoteikumiem dalībai apmācībā ir personas atbilstība normatīvajos aktos definētajiem mērķgrupas nosacījumiem (sīkāka informācija Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā).

2. Izvēlies vienu no mūsu piedāvātājām neformālās  izglītības programmām.

3. Desmit dienu laikā no kupona saņemšanas brīža nāc ar kuponu uz tuvāko mācību centra „BUTS” filiāli, kur paziņosim par mācību laiku un aizpildīsim kuponu.
4. Šo kuponu aiznes atpakaļ uz NVA filiāli.
5. Mācies, lai iegūtu vērtīgas zināšanas un prasmes, kā arī saņem stipendiju!


Izvēlieties vienu no programmām:
Papildus informācija:

SKATĪT ŠEIT