background
Valodas
NVA kuponi: FORMĀLĀ izglītībaarrowprint
NVA kuponi: FORMĀLĀ izglītība

Jūsu ieguvumi:

Apmācību laikā NVA jums nodrošina sekojošu atbalstu:
 • Stipendija 100 EUR apmērā par katru kalendāro mēnesi.
 • Atbalsts līdz 100 EUR transporta izdevumu segšanai braucieniem no dzīves vietas līdz mācību vietai un atpakaļ, ja tā atrodas 20 un vairāk kilometru attālumā no jūsu deklarētās dzīves vietas.
 •  Atbalsts līdz 100 EUR dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu segšanai, ja mācību vieta atrodas 20 un vairāk kilometru attālumā no jūsu deklarētās dzīves vietas.

Apmācību laikā mācību centrs "BUTS" jums nodrošina:
 • Atsaucīgus pasniedzējus
 • Kvalitatīvus mācību materiālus


  Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:

  • Profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību


  • Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību


  • Neformālās izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju paaugstināt konkurētspēju un pielāgoties mainīgajiem darba tirgus apstākļiem.

  Kursa programma:


  • Apdares darbu strādnieks
  • Apsardzes darbs
  • Automatizēto siltumtīklu apkalpošana
  • Auto elektriķis
  • Betonētājs
  • Bruģētājs
  • Datorsistēmu tehniķis
  • Datortehnikas diagnostika, remonts un progr. instalēšana
  • Datortīklu administrēšana
  • Drēbnieks
  • Elektrokāra vadīšana
  • Elektromontieris
  • Elektrotehniķis
  • Ēku siltināšana
  • Frizieru pakalpojumi
  • Galdnieka palīgs
  • Galdnieks
  • Gāzmetinātājs (OAW)
  • Grāmatvedība
  • Inženierkomunikāciju montētājs
  • Klientu apkalpošanas operators
  • Konditora palīgs
  • Lietvedis
  • Lokmetinātājs metināš.ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)
  • Lokmetinātājs metināš.ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)
  • Lokmetinātājs metināš.ar volframa elektrodu.inert.gāzes vidē (TIG)
  • Mazā biznesa organizēšana
  • Mazumtirdzniecības darbinieks
  • Mēbeļu galdnieks
  • Noliktavas pārzinis
  • Praktiskais mārketings
  • Projektu vadība
  • Rokas lokmetinātājs (MMA)
  • Sausās būves montētājs
  • Sausās būves tehniķis
  • Siltumiekārtu apkalpošana
  • Sociālā aprūpe
  • Šuvējs
  • Tērpu piegriešana, modelēšana un konstruēšana
  • Viesmīlības pakalpojumu speciālists

   Pieteikties

   Kursa mērķis:

   Dalībai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē var pieteikties:
   • Bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija
   • Bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū
   • Bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā;
   • Bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā.