background
Tūrisms
Ceļojumu konsultantsarrowprint
Ceļojumu konsultants

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt Eiropas un Latvijas Republikas normatīvos aktus tūrisma jomā;
 • Izzināt klientu vajadzības un identificēt vēlamo pakalpojumu veidu;
 • Pielietot viesmīlības un saskarsmes pamatprincipus;
 • Apgūt tūrisma tirgus piedāvājumus un informācijas meklēšanas instrumentus;
 • Ievērot ilgtspējīgā tūrisma attīstības principus;
 • Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas;
 • Piedāvāt un pārdot uzņēmuma un tūrisma produktu, ievērojot uzņēmuma darbības virzienu, pakalpojumu veidus un izmaksas;
 • Strādāt ar biroja tehniku, aprīkojumu un specializētajām programmatūrām;
 • Veidot uzņēmuma datu bāzi par klientiem;
 • Veikt klientu pastāvīgu uzskaiti un glabāt to atbilstoši uzņēmumā noteiktajām prasībām;
 • Ievērot konfidencialitāti informācijā par klientiem un uzņēmumu;
 • Izmantot apmācību gaitā apgūtās pārdošanas prasmes;
 • Pieņemt un koordinēt pasūtījumus, motivējot uzņēmuma tūrisma produkta un pakalpojuma priekšrocības;
 • Prast noformēt klientu rēķinus, izmantojot dažādus maksājumu veidus
 • Veidot atskaites par pārdoto un pieprasīto;
 • Ierosināt inovatīvus risinājumus un izrādīt iniciatīvu to ieviešanā;
 • Sekmēt uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu;
 • Veidot uzņēmuma popularitāti sabiedrībā;
 • Sekmēt klienta labsajūtu uzturot labvēlīgu mikroklimatu;
 • Ievērot darba, vides aizsardzības un sanitārijas noteikumus.

Ceļojumu konsultants veicina tūrisma pakalpojumu pārdošanu un atbild par ceļojuma organizēšanas plānošanu, ievērojot Eiropas un Latvijas tiesību aktu prasības tūrisma nozarē un dokumentu noformēšanas kārtību; plāno un izpilda klienta pasūtījumu, pielietojot profesionālās kompetences; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un ne mazāk kā divās svešvalodās; ir atbildīgs par sava darba kvalitatīvu rezultātu, sekmējot uzņēmuma pozitīva tēla veidošanos. Ceļojumu konsultants ir tūrisma nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona, kas strādā tūrisma uzņēmumos, birojos, atpūtas organizēšanas centros, aģentūrās un firmās vai strādā kā pašnodarbināta persona, vai var veikt individuālo komercdarbību.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Tūrisma pamati, Latvijas un pasaules tūrisma resursi;
 • Tūrisma likumdošana;
 • Biroja darba organizācija;
 • Ceļojumu organizēšana;
 • Ceļojumu pārdošanas tehnoloģija;
 • Komercdarbības pamati;
 • Saskarsme;
 • Profesionālā pirmā svešvaloda;
 • Lietišķā informātika;
 • Kustību un runas kultūra;
 • Viesmīlības pamati;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot tūrisma nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Ceļojumu konsultants” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.