background
Pašgājējmašīnu vadīšana
Autokrāvēja vadītājs (atkārtota atestācija)arrowprint
Autokrāvēja vadītājs (atkārtota atestācija)

Jūsu ieguvumi:

  • Darba produktivitātes celšanās;
  • Negadījumu risku samazināšanās;
  • Strādāt ekonomiski, ietaupot laika resursus;
  • Pārzināt autokrāvēja izmantošanas iespējas, kā arī tā uzbūvi un mehānismus;
  • Droši un pareizi pārvaldīt autokrāvēju;
  • Pārzināt un pielietot tehnoloģiski pareizu un drošu kravu iekraušanas, celšanas, pārvietošanas un izkraušanas kārtību.

Latvijas likumdošanā noteikts, ka pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem.Gūtās zināšanas palīdz darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu.

SVARĪGI ATCERĒTIES, ka autokrāvēja vadītājiem nepieciešams veikt ATKĀRTOTU ATESTĀCIJU, lai turpinātu strādāt ar šīm iekārtām!


Atkārtotu atestāciju iespējams veikt, nokārtojot pārbaudījumu "BUTS" filiālēs vai ar E-studiju platformas starpniecību - jums izdevīgā laikā.Prasības izglītojamajam: Iepriekš izdota autokrāvēja vadītāja apliecība

Stundu skaits: 1 stunda

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

Zināšanu teorētiskā pārbaude par:
  • Autokrāvēja darbības principiem
  • Autokrāvēja pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju
  • Darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar autokrāvēju


Pārbaudes forma:

  • Tests - 25 jautājumi


Papildus:

Iespēja iepazīties ar mācību un informatīvajiem materiāliem.Pieteikties

Kursa mērķis:

Novērtēt zināšanas darbā ar autokrāvēju, lai veiktu atkārtotu atestāciju

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jēkabpils filiāle
Filiāles vadītāja: Maija Ivanova
Filiāles administratore: Inese Krūmiņa
Tālrunis: 27898040, 27898022
Adrese: Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils
E-pasts: jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 27.11.2019