background
Metināšana un sanitārtehnika
Gāzmetinātājs (OAW)arrowprint
Gāzmetinātājs (OAW)

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt tehnisko darba dokumentāciju;
 • Izprast metināšanas procesa specifikāciju (WPS) un citu tehnoloģisko dokumentāciju;
 • Sagatavot gāzmetināšanas iekārtu darbam un novērtēt metināšanas aprīkojuma tehnisko stāvokli;
 • Iestatīt veicamajam darbam atbilstošus gāzu spiedienus;
 • Izvēlēties metināšanas degļa uzgaļus un regulēt liesmu;
 • Izvēlēties virsmas tīrīšanas veidu un instrumentus;
 • Attīrīt metināmo virsmu;
 • Griezt un slīpēt sagatavi atbilstoši darba rasējumam (izmantojot rokas elektroinstrumentus un stacionārās iekārtas);
 • Taisnot un locīt sagatavi atbilstoši darba rasējumam;
 • Izvēlēties un veikt pirmsmetināšanas detaļu salikšanu un nostiprināšanu;
 • Veikt detaļu pirmsmetināšanas uzsildīšanu;
 • Izvēlēties metināšanai nepieciešamos piedevu materiālus;
 • Izvēlēties šuvju metināšanas secību;
 • Metināt lokšņu konstrukcijām kakta šuves (FW) apakšējā pozīcijā (PA) un horizontāli vertikālajā pozīcijā (PB), vertikālajā uz augšu (PF) un vertikālajā uz leju (PG) ar "kreiso" (lw) un "labo" (rw) metināšanas veidu;
 • Metināt lokšņu konstrukcijām saduršuves (BW) apakšējā (PA) un vertikālajā uz augšu (PF), vertikālajā uz leju (PG) telpiskajās pozīcijās ar "kreiso" (lw) un "labo" (rw) metināšanas veidu;
 • Metināt saduršuves (BW) caurulēm apakšējā (PA) telpiskajā pozīcijā;
 • Ievērot darba aizsardzības noteikumus, strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos.


Gāzmetinātājs (OAW) veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot skābekļa - deggāzes maisījumu. Gāzmetinātājs (OAW) atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas, veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot gāzmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus.
Gāzmetinātājs (OAW) strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbības nodrošināšanai jāveic gāzmetināšanas darbi.
Saīsinājums OAW atvasināts no angļu valodas „oxygen acetylene welding” un tulkojumā nozīmē „gāzmetināšana”.

Mācību ilgums:
480 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Gāzes metināšanas tehnoloģija;
 • Materiālu mācības pamati;
 • Rasēšanas pamati;
 • Elektrodrošība;
 • Darba drošība un aizsardzība;
 • Datoru lietošanas pamati;
Praktiskās mācības:
 • Metināšana;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēgumu pārbaudījums.

OAW gāzmetināšanas priekšrocības:
 • Metināšanas veidu plaši izmanto remontdarbos, kas ir saistīti ar santehniku, siltumtehniku un cauruļvadu montēšanu;
 • Gāzes liesmu plaši izmanto arī lodēšanā arī metāla griešanā.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot metālapstrādes nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Gāzmetinātājs (OAW)” speciālistu.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.