background
Metināšana un sanitārtehnika
Gāzmetināšanas (OAW) pamatiarrowprint
Gāzmetināšanas (OAW) pamati

Jūsu ieguvumi:

 • Izprast un lasīt metināšanas procesa specifikāciju (WPS) un citu tehnisko dokumentāciju;
 • Atšķirt dažādus metināšanas palīgmateriālus pēc to specifiskā kodējuma;
 • Izvēlēties metināšanas degļa uzgaļus un regulēt liesmu;
 • Pārzināt metināšanas iekārtas, to ekspluatācijas un apkopes prasības;
 • Pārzināt un pielietot dažādas metināto šuvju kvalitātes pārbaudes metodes;
 • Izvēlēties darba uzdevumam atbilstošu šuvju metināšanas secību;
 • Attīrīt metināmās un sametinātās virsmas;
 • Griezt un slīpēt sagatavi atbilstoši darba rasējumam (izmantojot rokas elektroinstrumentus un stacionārās iekārtas);
 • Taisnot un locīt sagatavi atbilstoši darba rasējumam;
 • Izvēlēties un veikt pirmsmetināšanas detaļu salikšanu un nostiprināšanu;
 • Veikt detaļu pirmsmetināšanas uzsildīšanu;
 • Metināt lokšņu konstrukcijām kakta šuves (FW) apakšējā pozīcijā (PA) un horizontāli vertikālajā pozīcijā (PB), vertikālajā uz augšu (PF) un vertikālajā uz leju (PG) ar "kreiso" (lw) un "labo" (rw) metināšanas veidu;
 • Metināt lokšņu konstrukcijām saduršuves (BW) apakšējā (PA) un vertikālajā uz augšu (PF), vertikālajā uz leju (PG) telpiskajās pozīcijās ar "kreiso" (lw) un "labo" (rw) metināšanas veidu;
 • Metināt saduršuves (BW) caurulēm apakšējā (PA) telpiskajā pozīcijā;
 • Ievērot darba aizsardzības noteikumus, strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos.


  Gāzes metināšanā tiek izmantota deggāze un skābeklis. Gāzes metināšanā savienojamās virsmas tiek izkausētas pateicoties liesmas temperatūrai. Kā deggāze parasti tiek lietots acetilēns (reizēm propāns), kas tiek sadedzināts tīrā skābeklī, radot liesmas temperatūru līdz 3200ºC. Atkarībā no tā, kāds materiāla biezums jāmetina, tiek izvēlēts atbilstoša izmēra gāzes deglis. Gāzmetināšanas veidu izmanto remontdarbos, kas saistīti ar santehniku, siltumtehniku un cauruļvadu montēšanu.


  Mācību periods: 160 stundas
  Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

  Kursa programma:

  Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Gāzmetināšanas (OAW) metināšanas tehnoloģija;
  • Materiālmācība;
  • Rasēšanas pamati;
  • Darba aizsardzība, elektrodrošība un ugunsdrošība;
  Noslēguma pārbaudījums.
  Pieteikties

  Kursa mērķis:

  Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes metālapstrādes nozarē strādājošiem.

  Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.