background
Metināšana un sanitārtehnika
Rokas lokmetinātājs (MMA)arrowprint
Rokas lokmetinātājs (MMA)

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt tehnisko dokumentāciju;
 • Izprast metināšanas procesa specifikāciju (WPS) un citu tehnisko dokumentāciju;
 • Sagatavot metināšanas iekārtu darbam, novērtēt metināšanas iekārtas un aprīkojuma tehnisko stāvokli;
 • Iestatīt metināšanas režīma parametrus;
 • Izvēlēties darbam atbilstošus elektrodus un sagatavot tos darbam;
 • Izvēlēties darba uzdevumam atbilstošu šuvju metināšanas secību;
 • Attīrīt metināmās un sametinātās virsmas;
 • Griezt, slīpēt sagataves un šuves atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, izmantojot rokas elektroinstrumentus un stacionārās iekārtas;
 • Metināt lokšņu konstrukcijām vienslāņu un daudzslāņu kakta šuves (FW) apakšējā pozīcijā (PA) un horizontāli vertikālajā pozīcijā (PB), vertikālajā uz augšu (PF) un vertikālajā uz leju (PG);
 • Metināt lokšņu konstrukcijām vienslāņu un daudzslāņu saduršuves (BW) apakšējā (PA) un vertikālajā uz augšu (PF), vertikālajā uz leju (PG) telpiskajās pozīcijās;
 • Veikt metinātas šuves vizuālo novērtēšanu;
 • Labot metināto šuvju defektus;
 • Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • Atpazīt darba vides riskus un veikt visus pasākumus, lai samazinātu to ietekmi;
 • Ievērot darba aizsardzības noteikumus, strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos.Rokas lokmetinātājs (MMA) veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas. Rokas lokmetinātājs (MMA) atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas, veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus.
Rokas lokmetinātājs (MMA) strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbības nodrošināšanai jāveic rokas lokmetināšanas darbi.
Saīsinājums MMA atvasināts no angļu valodas “manual metal arc” un tulkojumā nozīmē “rokas lokmetināšana”.

Mācību ilgums: 480 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Rokas lokmetināšanas darbu tehnoloģija, iekārtas, aparatūra un aprīkojums*;
 • Materiālu mācības pamati;
 • Rasēšanas pamati;
 • Elektrodrošība;
 • Darba drošība un aizsardzība**;
 • Datoru lietošanas pamati;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*Integrēta profesionālā terminoloģija valsts un angļu valodā
**Integrēta pirmā palīdzība, darba tiesības, vides aizsardzība

MMA rokas loka metināšanas priekšrocības:
 • Kvalitatīva metināšanas procesa nodrošināšana nelabvēlīgos apstākļos (liels vējš, netīrs vai sarūsējis metāls);
 • Plaši pielietots metināšanas veids remontdarbos vai montāžas darbos celtniecībā un lauksaimniecībā.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot metālapstrādes nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Rokas lokmetinātājs (MMA)” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Balvos
Filiāles vadītāja: Sarmīte Deksne
Sekretāre: Daiga Rutka
Mācības organizējam: Balvos, Brīvības ielā 47
Tālrunis: 64471066, 27898038, 27898034
E-pasts: gulbene@buts.lv

Norises laiks: 24.08.2019
Rīga, Metināšanas, sanitārtehnikas, vēdināšanas un kondicionēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs: Nikolajs Demidovs
Tālrunis: 67408209, 27898016
E-pasts: metalapstrade@buts.lv

Administratore-lietvede: Ramona Laiveniece
Adrese: Rīga, Meža iela 7
Tālrunis: 67408205, 27898031


Norises laiks: 27.08.2019
Ventspils filiāle
Filiāles vadītāja: Diāna Blāze
Tālrunis: 29161907

Administratore: Anda Jurevica
Adrese: Ventspils, Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs
Tālrunis: 27898048, 63625939
E-pasts: ventspils@buts.lv


Norises laiks: 28.08.2019