background
Mārketings un komerczinības
Noliktavas pārzinisarrowprint
Noliktavas pārzinis Noliktavas pārzinis

Jūsu ieguvumi:

 • Ievērot noliktavu tehnoloģisko procesu organizāciju, preču pieņemšanas kārtību, kā arī uzglabāšanas un transportēšanas prasības un noteikumus.
 • Aizpildīt preču pieņemšanas – nodošanas dokumentus.
 • Ievērot preču marķēšanas noteikumus.
 • Veikt preču uzskaiti un inventarizāciju.
 • Sniegt profesionālu informāciju par precēm.

Noliktavas pārzinis plāno noliktavas un tās darbinieku darbu, veic preču/produkcijas saņemšanu, izvietošanu, komplektēšanu un izsniegšanu, pārbauda pieņemto vērtību atbilstību pavaddokumentiem, organizē iekraušanas un izkraušanas darbus, veic profesionālās saskarsmes pamatprincipus. Nosaka uzdevumus, kas jāpilda noliktavas darbiniekiem, un uzrauga, kā darbinieki šos uzdevumus veic. Strādā mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un ražotājuzņēmumu noliktavās.

Mācību ilgums:
960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Noliktavas darbības pamatprincipi;
 • Piegādes, uzglabāšanas un sadales procesa loģistikas pamati noliktavās;
 • Prečzinība, sanitārija un higiēna;
 • Grāmatvedības pamati un uzskaite;
 • Lietišķā saskarsme un ētika;
 • Tirgzinības;
 • Lietišķā datormācība;
 • Lietvedība*;
 • Darba drošība un aizsardzība;
 • Profesionālā angļu valoda;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

*Valsts valoda inegrēta mācību priekšmetā "Lietvedība"

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot komerczinību nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Noliktavas pārzinis" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.