background
Mārketings un komerczinības
Komercdarbības pamatiarrowprint
Komercdarbības pamati

Jūsu ieguvumi:

 • Pielietot praksē menedžmenta funkcijas – plānošanu, organizēšanu, motivēšanu, kontroli;
 • Izprast uzņēmuma stratēģijas plānošanu, lēmumu pieņemšanas procesu;
 • Zināt biznesa plānu sastādīšanas pamatprincipus;
 • Izprast mārketingu;
 • Veikt uzņēmuma iekšējās un ārējās vides izpēti;
 • Izprast ekonomikas pamatus un nodokļu sistēmu Latvijā;
 • Pielietot grāmatvedības pamatus;
 • Noformēt lietvedības dokumentus, atbilstoši LR normatīvajām prasībām;
 • Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.

.. no idejas līdz rezultātiem...
Iespējams Tavu ideju realizēšana nesokas, bet kāds ir iemesls?! Pilnveido zināšanas komercdarbības pamatos, stratēģijas plānošanā, kā arī iegūsti zināšanas par psiholoģiskām attiecībām organizācijā! Pamati? Jā! Jo tieši pamati ir noteicošais spēcīgas organizācijas radīšanā!

Mācību ilgums: 320 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Ekonomikas pamati;
 • Komercdarbības pamati;
 • Mārketings;
 • Vadīšanas pamatprincipi;
 • Lietišķā etiķete;
 • Saskarsme;
 • Grāmatvedības pamati;
 • Lietvedība;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes komerczinību nozarē strādājošiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.