background
Kokapstrāde
Galdnieksarrowprint
Galdnieks Galdnieks

Jūsu ieguvumi:

 • Atšķirt koku sugas, prast novērtēt materiālu un izejvielu atbilstību izstrādājuma izgatavošanai;
 • Lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, rasējumus, tehnoloģiskās kartes, instrukcijas, un pielietot iegūto informāciju darba procesā;
 • Pareizi izvēlēties darbam nepieciešamos elektriskos roku darba instrumentus, pozīcijas tipa darbmašīnas;
 • Veikt koksnes un tās materiālu līmēšanas un detaļu aplīstēšanas darbus;
 • Izgatavot, montēt un uzstādīt objektā dažāda veida un konstrukcijas kokizstrādājumus (koka logus, durvju blokus, kāpnes, līstes, apšuvuma un grīdas dēļus u.c.), kā arī vienkāršas konstrukcijas mēbeles no masīvas koksnes un plātņu materiāliem;
 • Veikt kokapstrādes darbmašīnu un tehnoloģisko līniju tehnisko apkopi;
 • Strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem, noteikt izejmateriāla, gatavās produkcijas un iepakojuma materiālu atbilstību kvalitātes un tehniskajām prasībām;
 • Veikt saražotās produkcijas iepakošanu un marķēšanu atbilstoši tehnoloģiskām prasībām vai klienta pasūtījumam.

Galdnieks veic koksnes mehānisko apstrādi, izgatavo, montē un uzstāda objektā dažādus vienkāršas konstrukcijas koka izstrādājumus. Veic vidējas sarežģītības pakāpes koka izstrādājumu ražošanu uz tehnoloģiskām līnijām vai kokapstrādes darba mašīnām. Ievēro produkcijas ražošanas tehnoloģiskos nosacījumus, organizē darba izpildi saskaņā ar darba uzdevumu, ievēro operāciju secību, sagatavo kokapstrādes darbmašīnas darbam, izņemot programmētās vadības darbgaldus. Strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Galdnieka darba tehnoloģija;
 • Materiālmācība;
 • Elektrotehnika un elektrodrošība;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
 • Rasēšana;
 • Konstruēšanas pamati;
 • Darba drošība un aizsardzība;
 • Saskarsme;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot kokapstrādes nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Galdnieks" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.