background
Datorzinības
Datorprasmes (ar priekšzināšanām datoru lietošanas pamatos)arrowprint
Datorprasmes (ar priekšzināšanām datoru lietošanas pamatos)

Jūsu ieguvumi:

 • Izprast un izmantot datoru, tā iekārtas un opcijas;
 • Orientēties interneta vidē un elektroniskā pasta risinājumos;
 • Izveidot un apstrādāt informāciju izmantojot MS Word, MS Excel un MS PowerPoint lietojumprogrammas;
 • Veidot mūsdienīgus prezentāciju materiālus;
 • Veidot un uzturēt datu bāzes;
 • Pārzināt un pielietot bilžu digitālās apstrādes opcijas;
 • Brīvi pārvaldīt datoru un jaunākās biežāk izmantojamās lietojumprogrammas.


Pirmkārt. Ikvienam, kura darba ikdiena aizrit pie datora, regulāri nepieciešams pilnveidot esošās datorprasmes, lai apgūtu programmatūru jauninājumus, efektīvāk un lietderīgāk izmantotu savu laiku!
Otrkārt. Atzīsim, ka katrs no mums mēdz paslinkot un kādēļ tad neapgūt un neizmantot jaunākās programmatūru iespējas, lai plānoto darbu kalns saruktu pāris minūtēs un mēs… (pēc katra ieskatiem)?
Treškārt. Nedomā, par visu esam jau parūpējušies!
Lai gūtu maksimāli efektīvu un ikvienam tik svarīgo rezultātu, apmācības tiek īstenotas ar dažādu progresīvu mācību metožu palīdzību: diskusijas; demonstrācijas; patstāvīgais darbs; praktiskie darbi u.c. mācību paņēmieni, kas mācību procesu padarīs ne tikai interesantu, bet arī radošu.

Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • IT pamatjēdzieni, datora aparatūra, programmatūra, darbs ar failiem (datnēm), mapēm;
 • MS DOS komandas;
 • Tekstapstrādes lietotne MS Word;
 • Izklājlapu lietotne MS Excel;
 • MS PowerPoint;
 • Datu bāzes veidošana;
 • MS Access;
 • Internets, e-pasts;
 • Attēlu digitālā apstrāde;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot prasmes mūsdienu darba tirgū nepieciešamo datora un biroja programmatūras lietošanā.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.