background
Datorzinības
Informācijas ievadīšanas operatorsarrowprint
Informācijas ievadīšanas operators

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt un izmantot moderno tehnoloģiju un iekārtu funkcijas;
 • Pārzināt un pielietot datu bāzes iespējas, speciālās programmatūras;
 • Izmanot Internet un e-pasta iespējas;
 • Veidot un apstrādāt dokumentus teksta redaktorā;
 • Veidot prezentāciju materiālus, izmantojot prezentāciju lietotni;
 • Veikt aprēķinus, izmantojot elektroniskās tabulas;
 • Darboties Windows vidē;
 • Ievadīt, rediģēt, meklēt un atlasīt datus datu bāzē;
 • Ievērot darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

Informācijas ievadīšanas operators strādā dažādās iestādēs, kurās veic informācijas ievadīšanu un apstrādi, veic pamatdarbības ar operētājsistēmām, strādā ar teksta redaktoru, elektroniskajām tabulām, strādā ar datu bāzēm, lieto prezentācijas materiālu izstrādes programmu. Strādā Internet tīklā, lieto elektronisko pastu.

Mācību ilgums: 480 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Datormācība;
 • Ātrrakstīšana;
 • Saskarsme;
 • Lietvedība;
 • Darba aizsardzība un drošība
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot informācijas tehnoloģiju nozares 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Informācijas ievadīšanas operators” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.