background
Celtņu operatori
Tilta un buka celtņa operatorsarrowprint
Tilta un buka celtņa operators Tilta un buka celtņa operators

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt tilta un buka celtņa uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lai efektīvi veiktu tilta un buka operatora darba pienākumus, Latvijas Republikas likumdošana noteikusi, ka konkrētā celtņa pareizai un drošai ekspluatācijai, jāapgūst apmācību programma, kurā izglītojamais tiks iepazīstināts ar tilta un buka celtņa konstrukciju, funkcionalitāti un tā darba drošības prasībām. Iegūtās zināšanas kalpos par drošības garantu darba vidē un veicinās produktīvu darbu norisi.
07.11.2000 MK noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” skaidri nosaka, ka tilta un buka celtnis klasificējams kā bīstamā iekārta, kuras ekspluatācijai, saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punktu, tilta un buka celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.
Atsaucoties uz 09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 21. punkta 4. pantu, tilta un buka celtni aizliegts lietot, ja to vada persona, kura nav apmācīta.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Tilta un buka celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: tilts, buks; 
 • Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses vai ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c.;
 • Kravas piekares, satveršanas ierīces un pārvietošanas (braukšanas) mehānismi;
 • Tilta un buka celtņa sliežu ceļš;
 • Tilta un buka celtņa izmantošana, ievērojot drošības prasības:
- tilta un buka celtņa maksimālā celtspēja un maksimālais celšanas augstums;
- kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi; 
 • Rīcība nelaimes gadījumos;
 • Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskas zināšanas par tilta un buka celtņa pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Liepājas filiāle
Filiāles vadītājs: Andris Plaudis
Tālrunis: 27898042
E-pasts: liepaja@buts.lv

Sekretāre: Sanita Bernāte
Adrese: Klaipēdas iela 19/21- 418. kabinets
Tālrunis: 63437033


Norises laiks: 16.09.2019
Daugavpils filiāle
Filiāles vadītājs: Andis Ķīsis
Tālrunis: 29278522, 65455501

Sekretāre: Margarita Preile
Adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils
E-pasts: daugavpils@buts.lv

Norises laiks: 25.09.2019
Jelgavas filiāle
Filiāles vadītāja: Santa Kuļikovska
Sekretāre: Aļona Veļičeva
Adrese: Jāņa iela 4, Jelgava
Tālrunis: 27898039, 27898029, 63082140
E-pasts: jelgava@buts.lv

Norises laiks: 16.10.2019