background
Celtniecība
Bruģētājsarrowprint
Bruģētājs

Jūsu ieguvumi:

 • Ievērot vides aizsardzības noteikumus, darba drošības noteikumus, elektrodrošības noteikumus un ugunsdrošības noteikumus;
 • Izstrādāt bruģēšanas darbu veikšanas karti;
 • Izvēlēties darbam nepieciešamos materiālus un noteikt to daudzumu;
 • Pārbaudīt darbam paredzētos instrumentus un mehānismus, nepieciešamības gadījumā novērst to bojājumus;
 • Izgatavot un uzstādīt palīgierīces;
 • Izgatavot mākslīgos bruģakmeņus, apstrādāt dabiskos materiālus;
 • Veikt pamatnes sagatavošanu (augsnes norakšana, uzbēršana, blietēšana);
 • Veikt bruģēšanu dažādām virsmām pēc noteikta raksta vai zīmējuma;
 • Veikt bruģa remontdarbus.
Bruģētājs – būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību un nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, strādā dažādās celtniecības organizācijās vai firmās, kas nodarbojas ar bruģēšanas darbiem, patstāvīgi izplāno veicamā darba operācijas, organizē darba vietu. Bruģē celiņus, liek plātnes un veido dažādas mozaīkas. Spēj izvēlēties un pielietot darbam piemērotus materiālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, pārzina un ievēro darba drošības un ugunsdrošības prasības.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Bruģa ieklāšanas tehnoloģija;
 • Materiālmācība;
 • Darba normēšana un tāmēšanas pamati;
 • Inženierģeodēzijas pamati;
 • Darba aizsardzība;
 • Bruģa ieklāšanas darbi;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Bruģētājs” speciālistu.