background
Celtniecība
Ēku siltinātājsarrowprint
Ēku siltinātājs

Jūsu ieguvumi:

 • Izvēlēties ēku siltināšanas materiālus atbilstoši būvprojektam;
 • Noteikt pamatnes mitruma daudzumu;
 • Izvēlēties tehnoloģiski pareizus paņēmienus nepieciešamās virsmas temperatūras nodrošināšanā;
 • Izgatavot un uzstādīt vienkāršas palīgierīces, vadules, latas, sastatnes, pastatnes un citas palīgierīces;
 • Izsvērt vai nolīmeņot siltināmās virsmas, sagatavot sastāvus virsmu izlīdzināšanai;
 • Izmanot ķīmiskās piedevas līmjavas modificēšanai;
 • Līmēt putu polistirola plāksnes, minerālvates plāksnes;
 • Veidot iekšējos un ārējos stūrus, siltināt logu un durvju apmales, aizpildīt apmaļu starpas, uzstādīt palodzes;
 • Sagatavot pamatnes dekoratīvā apmetuma ierīkošanai un krāsošanas darbiem;
 • Orientēties krāsu materiālu piedāvājumā, prast izvēlēties piemērotāko konkrētām virsmām;
 • Veikt krāsošanas darbus atbilstoši darba skicēm, rasējumiem;
 • Ievērot krāsošanas darba paņēmienus, krāsojot dažādas virsmas;
 • Aizsargāt siltinātās virsmas pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem (temperatūra, nokrišņi).

Ēku siltinātājs strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī uzstādīt palīgaprīkojumu dažāda veida ēku siltināšanas sistēmu ierīkošanai uz dažādām virsmām – gan jaunbūvē, gan remonta darbos, prot rīkoties ar rokas instrumentiem, ieguvis elektrodrošības apliecību, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības, kvalitatīvi veic ēku siltināšanas darbus.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Ēku siltināšanas darbu tehnoloģija;
 • Materiālmācība;
 • Būvfizikas pamati;
 • Ēku siltināšanas darbu tāmēšanas pamati;
 • Vides aizsardzība, darba drošība; elektrodrošība;
 • Rasējumu lasīšana;
 • Saskarsme;
Praktiskās mācības:
 • Ēku siltināšanas darbi;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Ēku siltinātājs” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.