background
Celtniecība
Būvkonstrukciju montētājsarrowprint
Būvkonstrukciju montētājs

Jūsu ieguvumi:

 • Ievērot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.
 • Pārzināt būvniecības terminoloģiju, montāžas darbu tehnoloģisko procesu un darbu secību;
 • Lasīt rasējumus;
 • Noteikt nepieciešamo materiālu daudzumu veicamajai operācijai, pareizi uzglabāt būvmateriālus;
 • Strādāt ar montāžas darbos lietotajiem mērinstrumentiem;
 • Montēt ēku sienu paneļus, pārklājuma paneļus;
 • Salikt dzelzsbetona blokus;
 • Veikt betona, dzelzs, dzelzsbetona un tērauda konstrukciju montāžu;
 • Veikt stropēšanas darbus un metināšanas darbus.

Būvkonstrukciju montētājs strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus. Būvkonstrukciju montētājs prot lasīt rasējumus, veikt tērauda, dzelzs, dzelzsbetona un betona konstrukcijas montāžas darbus, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības noteikumus.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Montēšanas darbu tehnoloģija;
 • Materiālmācība;
 • Rasēšana;
 • Elektrotehnika;
 • Darba un vides aizsardzība;
Praktiskās mācības:
 • Montēšanas darbi;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Būvkonstrukciju montētājs” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.