background
Celtniecība
Dekorētājkrāsotājsarrowprint
Dekorētājkrāsotājs

Jūsu ieguvumi:

 • Ievērot vides aizsardzības noteikumus, darba drošības noteikumus, elektrodrošības noteikumus un ugunsdrošības noteikumus;
 • Pārzināt ēku klasifikāciju, ēku veidošanas konstruktīvās shēmas;
 • Pārzināt krāsojumu īpatnības sagatavošanas un uzklāšanas procesā;
 • Sagatavot dažādus materiālus un virsmas krāsošanas darbiem;
 • Izvēlēties tehnoloģiski pareizus paņēmienus atkarībā no krāsojāmās virsmas īpašībām un vides temperatūras līmeņa;
 • Izgatavot un uzstādīt vienkāršas palīgierīces;
 • Izvēlēties piemērotus materiālus virsmu nostiprināšanai;
 • Veikt krāsošanu atbilstoši darba skicēm, rasējumiem; 
 • Pielietot dažādas krāsas uzstrādes tehnoloģijas, ievērojot krāsošanas darba paņēmienus.

Dekorētājkrāsotājs - būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību un nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi. Dekorētājkrāsotājs spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, pārzina un ievēro darba drošības un ugunsdrošības prasības.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Dekorētājkrāsotāja darbu tehnoloģija;
 • Materiālu mācība;
 • Rasēšanas pamati;
 • Elektrotehnika un elektrodrošība;
 • Darba drošība, ugunsdrošība, vides aizsardzība;
Praktiskās mācības:
 • Dekorētājkrāsotāja darbi;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Dekorētājkrāsotājs” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.