background
Celtniecība
Sausās būves celtnieksarrowprint
Sausās būves celtnieks

Jūsu ieguvumi:

 • Ievērot darba drošības, darba aizsardzības, elektrodrošības un vides aizsardzības noteikumus;
 • Orientēties būvmateriālos, to īpašībās un pielietojumā;
 • Lasīt rasējumus un veidot skices;
 • Aprēķināt nepieciešamā materiāla daudzumu: skrūves, karkasa elementi, plāksnes, šuvju aizdares materiālus;
 • Griezt, zāģēt, ēvelēt, urbt, frēzēt, slīpēt ģipškartonu;
 • Pielietojot atbilstošus instrumentus un palīginstrumentus, veidot dažādas ģeometriskas figūras pēc rasējuma;
 • Izvērtēt materiāla apstrādes kvalitāti;
 • Izvēlēties atbilstoša materiāla karkasu un to uzstādīt uz griestiem un sienām;
 • Stiprināt ģipškartona plāksnes uz sienām, grīdām, pie griestiem;
 • Aizpildīt un apstrādāt šuves.

Sausās  būves celtnieks strādā būvniecības objektos, kur uzstāda un montē sausās būves elementus: uzstāda metāla un koka sienu, starpsienu un griestu karkasus, montē ģipškartona plāksnes, ierīko sausās grīdas, uzstāda logu un durvju blokus. Sausās būves celtnieks prot lasīt darba rasējumus, veidot skices, pārzina darbu tehnoloģisko procesu un to pareizu secību, plāno darba procesu, spēj novērtēt situāciju darba procesā, spēj strādāt patstāvīgi un komandā, ievērojot darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumus, ugunsdrošību un elektrodrošību, spēj novērtēt savu darbu un labot pieļautās kļūdas un defektus darba procesā, spēj pašizglītoties, lai apgūtu darbam nepieciešamo informāciju un procesus.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Sausās būves celtnieka darba tehnoloģija;
 • Materiāla mācība;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
 • Elektrotehnika un elektrodrošība;
 • Darba drošība un ugunsdrošība;
 • Rasēšana;
 • Datormācība;
 • Saskarsme;
Praktiskās mācības:
 • Sausās būves montāža;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Sausās būves celtnieks” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.