background
Celtniecība
Krāsotājsarrowprint
Krāsotājs

Jūsu ieguvumi:

 • Veikt darbus atbilstoši darba drošības noteikumiem;
 • Lasīt rasējumus;
 • Pielietot būvniecības terminoloģiju un orientēties būvmateriālu piedāvājumā, prast izvēlēties piemērotākās krāsu materiālus konkrētām virsmām;
 • Noteikt nepieciešamo materiālu daudzumu, dozēt materiālus;
 • Izgatavot un uzstādīt vienkāršas palīgierīces (sastatnes, pastatnes);
 • Labot un attīrīt iepriekš krāsotas virsmas, sagatavot sastāvus virsmu izlīdzināšanai, izvēlēties nepieciešamo grunti;
 • Veikt krāsošanu atbilstoši darba skicēm, rasējumiem;
 • Ievērot krāsošanas darba paņēmienus;
 • Izvēlēties piemērotus materiālus virmu nostiprināšanai.

Krāsotājs - būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi. Krāsotājs strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida virsmu sagatavošanai galīgajai apdarei, tai skaitā, agrāk krāsotu vai tapsētu virsmu notīrīšanā un līdzināšanā, kā arī dažādai virsmu galīgajai apdarei - gan jaunbūvē, gan remonta darbos, prot rīkoties ar rokas instrumentiem, ieguvis elektrodrošības apliecību, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības, patstāvīgi un kvalitatīvi veic virmu sagatavošanu un galīgo apdari - krāsošanu.

Mācību ilgums: 480 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Krāsošanas darbu tehnoloģija;
 • Materiālu mācība;
 • Rasēšana;
 • Elektrotehnika un eketrodrošība;
 • Darba drošība un ugunsdrošība;
 • Būvfizika;
Praktiskās apmācības;
 • Krāsošanas darbi;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Krāsotājs” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.