background
Celtniecība
Mūrnieksarrowprint
Mūrnieks

Jūsu ieguvumi:

 • Ievērot darba drošības, ugunsdrošības noteikumus;
 • Lasīt rasējumus, skices, pārzināt būvniecības terminoloģiju, orientēties būvmateriālu piedāvājumā;
 • Izprast ēku konstruktīvos tipus un ēku konstruktīvos elementus un to funkcijas;
 • Izstrādāt mūrēšanas darbu veikšanas karti;
 • Izvēlēties akmeņus ārējiem, iekšējiem darbiem, noteikt nepieciešamo materiālu daudzumu;
 • Uzstādīt palīgierīces (sastatnes un pastatnes);
 • Strādāt ar svērteni, virzienauklu, akmeņu uzsitamiem veseriem, ķellēm, kausiem, lāpstām u.c. darba rīkiem;
 • Sagatavot vajadzīgās pildvielas un javas;
 • Mūrēt pamatus, cokolus, sienas, starpsienas, pārsedzes, stabus, arkas u.t.t;
 • Veikt mūrēšanu atbilstoši darba rasējumiem;
 • Pārzināt visas dabīgo un mākslīgo akmeņu pārsiešanas metodes;
 • Labot mūri (nomainīt bojātos akmeņus);
 • Mūrēt dekoratīvo mūri no dabīgiem un mākslīgiem akmeņiem.

Mūrnieks - būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, strādā būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu, izvēlēties un pielietot piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu. Veic dažādu mūra būvkonstrukciju - pamatu, sienu, stabu, starpsienu, pārsedzu, arku, velvju u.c., armētu un nearmētu — mūrēšanu no neliela izmēra ģeometriskas formas mākslīgiem vai dabīgiem, kā arī neapstrādātiem dabīgiem akmeņiem, kā saistvielu izmantojot dažādas javas, veic mūra remontdarbus, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības.

Mācību ilgums: 480 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Mūrēšanas darbu organizācija, tehnoloģija;
 • Materiālu mācība
 • Elektrotehnika un elektrodrošība
 • Darba drošība un ugunsdrošība;
 • Rasēšana;
 • Datormācība;
 • Saskarsme
Praktiskās apmācības;
 • Mūrēšana;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Mūrnieks” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.