background
Celtniecība
Namdarisarrowprint
Namdaris

Jūsu ieguvumi:

 • Izprast celtniecības rasējumus, konstrukciju rasējumus un montāžas shēmas;
 • Uzstādīt palīgierīces – inventārās pastatnes un sastatnes, montāžas iekārtas un ierīces, atbilstoši darba drošības prasībām;
 • Izvēlēties darbam atbilstošus kokmetariālus un to daudzumu, novērtēt to kvalitāti, konstatēt un novērst  kokmateriālu defektus;
 • Sagatavot kokmateriālus (griezt, tēst, zāģēt, ēvelēt, kalt, urbt, frēzēt, izveidot dobumus);
 • Apstrādāt kokmateriālus veidojot būvkonstrukciju savienojumus (metinājumus, potējumus, paplatinājumus, stūra savienojumus, “T”-veida savienojumus, naglotos, skrūvētos un skavotos savienojumus utt.);
 • Montēt koka karkasa un vairogu ēkas, izgatavot un uzstādīt koka pārsegumus un jumta konstrukcijas;
 • Uzklāt jumta segumu (no gabalveida materiāliem, piemēram, viļņotās plāksnes, šķindeļi, kārniņi);
 • Uzstādīt logu un durvju blokus, izgatavot un uzstādīt vienkāršas koka kāpnes;
 • Ielikt koka un kokmateriālu grīdu, uzstādīt koka un ģipškartona starpsienas, ierīkot siltumizolāciju;
 • Izveidot koka žogu;
 • Veikt koka būvkonstrukciju apdari.


Namdaris ir būvniecības speciālists, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi un sagatavots kvalificētam darbam būvniecībā koka konstrukciju veidošanā. Namdaris pārvalda kokapstrādes pamatus, veic koksnes mehānisko apstrādi, pārzina koka būvkonstrukciju izgatavošanas tehnoloģiju un izbūvi, veic koka grīdas ierīkošanu, jumtu konstrukciju izbūvi, veic koka ēku montāžas darbus un remontdarbus, kā ar tradicionālajiem elementu sasaistīšanas paņēmieniem, tā arī izmantojot modernos risinājumus. Namdaris pārzina citu būvdarbu tehnoloģiju (veidņu izgatavošana un uzstādīšana, betonēšanas darbi, siltumizolācijas ierīkošanas darbi, jumtu segumu ierīkošanas darbi). Profesionālajā jomā spēj lasīt rasējumus, veikt nepieciešamus aprēķinus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, organizēt darba vietu, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības. Namdaris var strādāt būvfirmās un celtnieku brigādēs, kā arī patstāvīgi izpildīt namdara darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Namdaru darba tehnoloģija;
 • Materiālmācība;
 • Būvfizikas pamati;
 • Vides aizsardzība, darba drošība;
 • Elektrotehnika un elektrodrošība;
 • Datormācība;
 • Rasēšana;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
Praktiskās mācības;
 • Betonēšanas darbi;
 • Namdaru darbi;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Namdaris” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.