background
Celtniecība
Krāšņu podnieksarrowprint
Krāšņu podnieks

Jūsu ieguvumi:

 • Ievērot darba drošības, ugunsdrošības noteikumus;
 • Lasīt rasējumus, skices;
 • Izprast tehnoloģisko procesu, darbu secību, ēku konstruktīvos tipus un ēku konstruktīvos elementus un to funkcijas;
 • Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, t.sk. ivēlēties akmeņus ārējiem, iekšējiem darbiem;
 • Izstrādāt mūrēšanas darbu veikšanas karti;
 • Noteikt nepieciešamo materiālu daudzumu;
 • Strādāt ar svērteni, virzienauklu, veikt aizzīmēšanu, nospraušanu dabā;
 • Veikt pamatu betonēšanas darbus, ierīkot hidroizolāciju;
 • Veikt vienkāršākās dabīgā akmens apstrādes operācijas;
 • Sagatavot vajadzīgās pildvielas;
 • Veikt mūrēšanu atbilstoši darba rasējumiem; 
 • Mūrēt dekoratīvo mūri, krāsnis, dūmvadus, cokolus, sienas, starpsienas, pārsedzes, stabus, arkas u.t.t.;
 • Izmantot visas ķieģeļu, dabīgo un mākslīgo akmeņu pārsiešanas metodes;
 • Izšuvot mūri.

Krāšņu podnieks - būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības. Krāšņu podnieks izbūvējaunbūves un rekonstruējamās ēkās dažāda veida apkures iekārtas: krāsnis, vaļējos un slēgtos kamīnus, pavardus un skursteņus, uzstāda taupības u.c. pārvietojamās krāsnis un montējamos skursteņus.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Krāšņu un kamīnu mūrēšanas darbu tehnoloģija;
 • Mūrēšanas darbu tehnoloģija;
 • Materiālmācība;
 • Rasēšana;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
 • Darba drošība, vides aizsardzība;
Praktiskās apmācības:
 • Krāšņu mūrēšanas darbi;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Krāšņu podnieks” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.