background
Celtniecība
Koka ēku celtnieksarrowprint
Koka ēku celtnieks

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt un izprast būvniecības projektus un rasējumus;
 • Izprast ēku konstruktīvos un arhitektoniskos elementus;
 • Ievērot būvdarbu izpildē būvniecību reglamentējošos dokumentus;
 • Pielietot būvniecības terminoloģiju, konstruktīvo elementu un materiālu nosacītos apzīmējumus;
 • Izgatavot vienkāršu būvkonstrukciju un mazās arhitektūras formu skices;
 • Izvērtēt koksnes bojājumus un to pieļaujamību dažādu koka ēku būvelementos;
 • Izvēlēties un atlasīt atbilstošu būvdarbu veikšanas materiālu un to racionāli izmantot;
 • Uzmērīt būvkokus un noteikt to tilpumu un mitrumu;
 • Ievērot kokmateriālu žāvēšanas un uzglabāšanas prasības;
 • Organizēt darba vietas iekārtošanu plānoto darbu izpildei;
 • Pielietot dažādus būvniecības mehānismus, aprīkojumu un citas palīgierīces būvmateriālu sagatavošanā un ēku būvniecībā;
 • Nospraust, nolīmeņot un izbūvēt pamatus;
 • Izveidot ēku koka konstrukcijas, izmantojot atbilstošus būvkoku savienojumu veidus;
 • Guļbūvēs izbūvēt vainagus ar plašāk lietojamiem pakšu veidiem (vismaz seši);
 • Veikt stāvu izbūvi koka karkasa ēkām, guļbūvēm un stāvbūvēm;
 • Novērtēt koksnes rukuma, raušanās, briešanas un deformāciju rašanās iespējas;
 • Izpildīt sienas baļķu vainagu tapošanu, numurēšanu un izjaukšanu;
 • Izbūvēt logu un durvju ailas, starpsienas un savienot tās ar ārsienu;
 • Izbūvēt starpstāvu pārsegumus, jumta konstrukcijas, mansardu un bēniņus;
 • Uzstādīt logu un durvju blokus, kāpnes (vienkāršas);
 • Izpildīt ēku pakošanas un siltināšanas darbus;
 • Izpildīt ēku apdares darbus.

Koka ēku celtnieks strādā koka ēku celtniecības uzņēmumos, būvfirmās, kā arī veic individuālo darbu būvējot vai remontējot koka karkasa, stāvbūves un guļbūves ēkas. Darbība 
saistīta ar mūsdienīgu tehnoloģiju, ierīču, mehānismu, darba rīku un materiālu pielietošanu. 
Koka ēku celtnieks veic materiālu atlasi un pirmapstrādi. Izbūvē ēkas stāvus, starpsienas, griestus, jumta konstrukcijas, vienkāršas grīdas. Uzstāda logu un durvju blokus, palodzes. Veic ēkas būvelementu ķīmiskās apstrādes darbus. Augstākas kvalifikācijas speciālistu vadībā spēj izpildīt arī citus sarežģītākus celtniecības darbus. Koka ēku celtnieks prot lasīt darba rasējumus, veidot skices, pārzina darbu tehnoloģisko procesu un to pareizu secību, plāno darba procesu, spēj novērtēt situāciju, ievērojot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošību un elektrodrošību. Strādājot spēj novērtēt sava darba kvalitāti un labot pieļautās kļūdas un defektus. Pašizglītojas, lai apgūtu darbam nepieciešamo informāciju un uzlabotu tā kvalitāti.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Materiālmācība;
 • Rasēšanas pamati;
 • Būvniecības instrumenti un to aprīkojums;
 • Būvdarbu tehnoloģija;
 • Darba un vides aizsardzība;
Praktiskās apmācības;
 • Koka ēku būvēšana;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Koka ēku celtnieks” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.