background
Celtniecība
Apmetējsarrowprint
Apmetējs

Jūsu ieguvumi:

 • Veikt darbus atbilstoši darba drošības noteikumiem;
 • Lasīt rasējumus;
 • Pielietot būvniecības terminoloģiju;
 • Orientēties būvmateriālu piedāvājumā;
 • Uzsākot apmešanas darbus, novērtēt apmetamo virsmu un apstrādāt to atbilstoši turpmāk veicamiem darbiem; 
 • Sagatavot pamatnes dekoratīvā apmetuma ierīkošanai (sietu stiprināšana); 
 • Uzstādīt palīgierīces, stiprinājumus sausajā apmetumā, vadules;
 • Pārbaudīt instrumentus un mehānismus, novērst sīkus bojājumus;
 • Apkalpot javu sagatavojamās mašīnas, strādāt ar javu maisītājiem, mikseriem;
 • Sagatavot darba vietu apmešanas darbiem;
 • Izvēlēties atbilstošas saistvielas un pildvielas;
 • Noteikt nepieciešamo materiālu daudzumu, dozēt materiālus;
 • Sagatavot apmetuma javas no dažādām saistvielām un pildvielām;
 • Veikt apmetēja darbu atbilstoši dotajām skicēm, rasējumiem;
 • Uzmest vai uzvilkt nepieciešamos apmetuma slāņus, veikt apmetuma apstrādi;
 • Veidot iekšējos un ārējos stūrus;
 • Apmest logu un durvju apmales;
 • Aizpildīt apmaļu starpas, uzstādīt palodzes.

Apmetējs − būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi. Apmetējs strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida slapjā un sausā apmetuma ierīkošanai uz dažādām virsmām − gan jaunbūvē, gan remonta darbos, prot rīkoties ar rokas instrumentiem, ieguvis elektrodrošības apliecību, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības, kvalitatīvi veic dažādus apmetuma ierīkošanas darbus.

Mācību ilgums: 480 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Apmešanas darbu organizācija, tehnoloģija;
 • Būvmateriāli;
 • Rasēšana;
 • Elektrotehnika un elektrodrošība;
 • Darba drošība, ugunsdrošība;
Praktiskās apmācības:
 • Apmešanas darbi;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Apmetēts” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.