background
Bērnu audzināšana
Auklisarrowprint
Auklis

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt dažādas audzināšanas un mācīšanas metodes;
 • Izprast mikrovides un makrovides ietekmi uz bērna personības veidošanos;
 • Apzināt bērna vispārējās spējas un iemaņas;
 • Plānot dienas režīmu atbilstoši bērna vecumam;
 • Izprast bērnu dažādu vecumposmu īpašības un vajadzības;
 • Pieskatīt, rūpēties un audzināt dažādu vecumposmu bērnus;
 • Rūpēties par bērnu fizisko un garīgo labklājību, veidot bērniem kulturālas uzvedības pamatiemaņas, nodrošināt bērnu radošas darbības organizēšanu;
 • Attīstīt bērna pašapkalpošanās prasmes;
 • Celt bērna pašapziņu;
 • Veicināt bērna saskarsmi ar vienaudžiem;
 • Veicināt bērna radošās darbības izpausmes;
 • Atbalstīt vecākus bērna audzināšanā un veicināt bērnu izaugsmi un zināšanu apguvi.


Aukle sniedz pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām, nodrošinot bērna aprūpi. Viņa veic primārus bērna aprūpes pasākumus – ēdina, aprūpē, mazgā un ģērbj bērnu, seko bērna veselības stāvoklim, vajadzības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, rūpējās par bērna dienas režīma ievērošanu, veido bērnam kulturālas uzvedības un higiēniskās iemaņas un nodrošina bērna radošas darbības organizēšanu un saturīga brīvā laika pavadīšanu. Aukle prot plānot veselīga uztura ēdienkarti, apzinās veselīga uztura nozīmi bērna attīstībā un veselības saglabāšanā, gatavo ēdienu un pasniedz to. Viņa atbalsta vecākus bērna audzināšanā un veicina bērna vienmērīgu izaugsmi un zināšanu apguvi.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Pedagoģijas un psiholoģijas pamati;
 • Saskarsmes pamati;
 • Sanitārija un higiēna;
 • Radošās darbības organizēšana;
 • Ēdiena gatavošanas tehnoloģija;
Praktiskās mācības:
 • Aukles darbs;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot mājturības nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Aukle” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.