background
Autoremonts
Automehāniķisarrowprint
Automehāniķis Automehāniķis Automehāniķis

Jūsu ieguvumi:

 • Plānot un organizēt darba vietu atbilstoši uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem;
 • Ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu un darba aizsardzības prasības;
 • Strādāt ar celšanas iekārtām un ierīcēm;
 • Lietot darba uzdevumam atbilstošus instrumentus un palīgierīces;
 • Lietot mērinstrumentus un diagnostikas ierīces un iekārtas;
 • Lasīt rasējumus, elektriskās shēmas un kinemātiskās shēmas, zīmēt skices;
 • Lietot tehnisko informāciju un instrukcijas darbu veikšanai;
 • Veikt automobiļa motora, ritošās daļas, piekares, sajūga, kardāna, stūres iekārtu un bremžu sistēmu sastādošo iekārtu remontu;
 • Remontēt automobiļu elektroiekārtu mehānismus, ierīces un apgaismojuma detaļas;
 • Pārbaudīt virsbūves, tās aprīkojuma tehnisko stāvokli un novērst konstatētos defektus;
 • Veikt darbu uzskaiti un noformēt sniegto pakalpojumu dokumentus.

Automehāniķis veic automobiļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu; veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu; spēj sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus.
Automehāniķis strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar autoapkalpi un autoremontu, kā arī var būt pašnodarbināta persona vai var veikt individuālo komercdarbību.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
 •  Automobiļu uzbūve;
 •  Automobiļu tehniskā apkope, ekspluatācija un remonts;
 •  Materiālu mācība;
 •  Rasējumu lasīšana;
 •  Automobiļu diagnostika;
 •  Elektrotehnika un elektronika;
 •  Profesionālā saskarsme;
 •  Uzņēmējdarbības pamati;
 •  Vides aizsardzība;
 •  Datormācība;
Praktiskās mācības:
 • Automobiļu tehniskā apkope, ekspluatācija un remonts
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot autotransporta nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Automehāniķis" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.