background
90% līdzfinansējums mācībām
Nodarbināto personu neformālā izglītībaarrowprint
Nodarbināto personu neformālā izglītība

Jūsu ieguvumi:

Projekta ietvaros Jums ir iespēja apgūt izvēlēto mācību programmu tikai ar 10% līdzmaksājumu (vai pat 0% līdzmaksājumu personām, kam piešķirts maznodrošinātā vai trūcīga statuss) no kopējās mācību maksas.
Mācības šajā posmā tiks organizētas šādās tautsaimniecības nozarēs:
 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms,
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT,
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības,
 • transports un loģistika,
 • kokrūpniecība,
 • enerģētika,
 • būvniecība,
 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana,
 • drukas un mediju tehnoloģijas,
 • ķīmiskā rūpniecība,
 • kultūra,
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība.


KAS VAR PIETEIKTIES?

strādājošie: 
 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits: 

PIEEJAMAIS ATBALSTS
Pieteikšanās līdz 16. aprīlim! 

Iesniedzamie dokumenti:
 • aizpildīta pieteikuma veidlapa -> lejupielādēt
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
 • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Kursa programma:

 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel
 • Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā
 • Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā
 • Apgaismes un spēka instalācijas ierīkošana
 • Elektrotehnika pieredzējušam personālam
 • Apgaismes un spēka instalācijas izbūves normatīvi un profilaktiskie mērījumi
 • Elektroshēmu izstrāde atbilstoši LBN un MK noteikumiem NR.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām
 • Ēku spēka elektroinstalācijas izbūve atbilstoši ēku energoefektivitātes prasībām
 • Prasības atbildīgajiem par elektroietaises ekspluatāciju un uzņēmumu vadītājiem
 • Ēkas siltuma mezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: apkope un regulēšana. Iekšējie un ārējie siltumtīkli
 • Programmējamie kontrolleri un frekvenču pārveidotāji
 • Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi
 • Autokrāvēja vadītājs
 • Koka izstrādājumu dizains, restaurācija
 • Mēbeļu restaurācija
 • Automobiļa elektroiekārtu remonta pamati
 • Automobiļu elektroiekārtu diagnistika
 • Metāla apstrāde ar portatīviem instrumentiem
 • Punktveida metināšana
 • Rasēšanas pamati
 • C kategorijas autovadītāju apmācība
 • CE kategorijas autovadītāju apmācība
 • Sanitārtehnisko iekārtu montēšana, apkope un remonts

Pieteikties

Kursa mērķis:

Ja strādājat un esat sasniedzis 25 gadu vecumu, un vēlaties uzlabot esošās vai apgūt jaunas prasmes, lai paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū!