background
Sākums
Krievu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, A līmenisarrowprint
Krievu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, A līmenis

Jūsu ieguvumi:

 • Veiksmīgi komunicēt profesionālajā jomā;
 • Jautāt un atbildēt;
 • Pastāstīt par sevi, savu iepriekšējo darba pieredzi;
 • Aizpildīt tipveida dokumentus;
 • Izprast un veidot vienkāršus teikumus;
 • Izmantot zināšanas, veidot lietišķo saraksti;
 • Veidot dialogu profesionālajā vidē un sadzīvē;
 • Izteikt aizliegumu, atvainošanās, apstiprinājumu, atļauju, atteikumu, lūgumu, noliegumu, piekrišanu, uzaicinājumu u.c.;
 • Izvēlēties valodas līdzekļus atbilstoši runas stratēģijai un mērķiem.

Aplūkot atsauksmes

Ļoti laba „BUTS” apmācošā un vadošā komanda! Tā tik turpināt!
Sandra
______________________________________________________________________
Krievu valoda ir teritoriāli ļoti plaši izplatīta Eirāzijas kontinentā un skaitliski lielākā no slāvu valodām. Uz valodas plašo izmantojumu norāda vien fakts, ka krievu valodu lieto ~ 350 milj. pasaules iedzīvotāju. Attīsti savu profesionālo potenciālu, apgūstot krievu valodas zināšanas!
Mācību centra „BUTS” pedagoģiskais sastāvs parūpēsies, lai izglītības process nodrošinātu lielisku rezultātu, mācību metodoloģijā paredzot gan lekcijas un demonstrēšanas, gan vizualizēšanu, diskusijas un praktiskos darbus.

Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Personas identifikācija;
 • Darba un dzīves vieta;
 • Darba laiks;
 • Pusdienlaiks, ēdienreizes. Krievu virtuve;
 • Sanitārija un higiēna darba vietā;
 • Nokļūšana darba vietā;
 • Darbs un nauda;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt  krievu valodas prasmes (runāšanu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu) un valodas kompetences, lai valodas lietotājs varētu iegūt profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, prastu to izmantot, nodrošinātu saziņu ar citiem valodas lietotājiem un varētu veiksmīgi konkurēt darba tirgū.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.