Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma


Lai saņemtu apsardzes sertifikātu, persona apgūst vienu no šādām izglītības programmām:
2.1. profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" (turpmāk – pamatlīmeņa zināšanu programma) un saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītības apgūšanu;
2.2. profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (profesijas kods: 5414) un saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību, ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni;
2.3. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un saņem izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas "Drošības speciālists" iegūšanu;
2.4. piektā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un saņem izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas "Drošības dienesta vadītājs" iegūšanu.

MK noteikumi Nr. 380 (27.07.2017.)

Mācību ilgums: 84 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
Noslēguma pārbaudījums

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt pamatlīmeņa zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas apsardzes darbības veikšanā, kas nav saistīta ar apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: