Sanitārtehnisko iekārtu montēšana, apkope un remonts


Sanitārtehnisko iekārtu montētājs strādā būvfirmās un uzņēmumos, veicot sanitārtehniķa darba uzdevumus, izmantojot darba procesā nepieciešamo dokumentāciju, spēj izvēlēties darba instrumentus, palīgierīces, materiālus, mērīt un aizzīmēt, sagatavot caurules montāžai, veikt ēku iekšējo ūdens, kanalizācijas un apkures cauruļvadu un armatūras montāžu, apkopi un remontu.

Mācību ilgums: 80 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt specifiskas zināšanas un prasmes sanitārtehnikā.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Metināšanas, sanitārtehnikas, vēdināšanas un kondicionēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs: Nikolajs Demidovs Tālrunis: 67408209, 27898016 E-pasts: metalapstrade@buts.lv Administratore-lietvede: Ramona Laiveniece Adrese: Rīga, Meža iela 7 Tālrunis: 67408205, 27898031
Norises laiks: 12.11.2019

Jūsu ieguvumi: