Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos


Saskaņā ar 29.09.2015. MK noteikumiem Nr.545  "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” darbiniekiem, kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē, kā arī kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" atbilstoši noteikumos noteiktajai programmai.

Mācību ilgums: 5 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Piedāvājam programmu arī apgūt:

Kursa programma:

Vispārīgā daļa   
Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums.  
Personāla higiēnas prasības.    
Pārtikas higiēna   


Kursa mērķis:

Izglītības procesā sniegt izglītojamam zināšanas par  pārtikas apriti reglamentējošiem  Eiropas  savienības  un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un  to prasībām, pārtikas uzņēmēju pienākumiem un atbildību, pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieniem, vispārīgās un īpašās higiēnas prasībām un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipiem.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Saldus filiāle
Filiāles vadītāja: Daina Ozola Sekretāre: Ilze Gulbe Adrese: Jelgavas iela 2, Saldus (autoosta, 2. stāvs) Tālrunis: 27898036, 26642717, 63823628 E-pasts: saldus@buts.lv
Norises laiks: 30.08.2019
Rēzeknes filiāle
Filiāles vadītāja: Iluta Krišāne Lietvede-administratore: Marita Voite Adrese: 18. novembra iela 35, Rēzekne Tālrunis: 27898043, 29463139 E-pasts: rezekne@buts.lv
Norises laiks: 17.09.2019
Talsu filiāle
Filiāles vadītāja: Egita Sudakova Tālrunis: 27898047 Administratore: Kristīne Mūrniece Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi Tālrunis: 63291123, 27898047 E-pasts: talsi@buts.lv
Norises laiks: 29.08.2019
Rīga, E- studiju nodaļa
Nodaļas tehniskais vadītājs: Ingars Naglis Tālrunis: 67509455, 27898009 E-pasts: talmaciba@buts.lv Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 45. kab.
Norises laiks: 02.09.2019
Liepājas filiāle
Filiāles vadītājs: Andris Plaudis Tālrunis: 27898042 E-pasts: liepaja@buts.lv Sekretāre: Sanita Bernāte Adrese: Klaipēdas iela 19/21- 418. kabinets Tālrunis: 63437033
Norises laiks: 16.09.2019
Liepājas filiāle
Filiāles vadītājs: Andris Plaudis Tālrunis: 27898042 E-pasts: liepaja@buts.lv Sekretāre: Sanita Bernāte Adrese: Klaipēdas iela 19/21- 418. kabinets Tālrunis: 63437033
Norises laiks: 27.09.2019
Rīga, Komercdarbības nodaļa
Nodaļas vadītāja: Ilze Cekule Nodaļas vadītājas vietniece: Helena Kosakovska Lietvede-administratore: Agnija Lukinska Tālrunis: 26684949, 67408211 E-pasts: komercdarbiba@buts.lv Adrese: Rīga, Meža iela 7, 4. st.
Norises laiks: 29.08.2019
Liepājas filiāle
Filiāles vadītājs: Andris Plaudis Tālrunis: 27898042 E-pasts: liepaja@buts.lv Sekretāre: Sanita Bernāte Adrese: Klaipēdas iela 19/21- 418. kabinets Tālrunis: 63437033
Norises laiks: 29.08.2019
Rīga, Komercdarbības nodaļa
Nodaļas vadītāja: Ilze Cekule Nodaļas vadītājas vietniece: Helena Kosakovska Lietvede-administratore: Agnija Lukinska Tālrunis: 26684949, 67408211 E-pasts: komercdarbiba@buts.lv Adrese: Rīga, Meža iela 7, 4. st.
Norises laiks: 25.09.2019
Jelgavas filiāle
Filiāles vadītāja: Santa Kuļikovska Sekretāre: Aļona Veļičeva Adrese: Jāņa iela 4, Jelgava Tālrunis: 27898039, 27898029, 63082140 E-pasts: jelgava@buts.lv
Norises laiks: 04.10.2019

Jūsu ieguvumi: