Atbildīgais speciālists par liftu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju


Saskaņā ar likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”, lifts klasificējams kā bīstamā iekārta, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.
02.03.2010. MK noteikumu Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 16. punkta 2. pants nosaka, ka lifta īpašnieka pienākums ir ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par lifta tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi (turpmāk – atbildīgais speciālists).

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:


Kursa mērķis:

Iepazīstināt ar noteikumiem par lifta iekārtām, to uzraudzību, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām liftu iekārtu apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar liftu iekārtām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 27840717, 27898008 Adrese: Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga E-pasts: darbadrosiba@buts.lv
Norises laiks: 16.04.2020

Jūsu ieguvumi: